ماشین آلات بیش از حد گرم احتمالاً علت آتش سوزی در کارخانه Thunder Bay Resolute است

آتش نشانان خلیج تندر گفتند که اعتقاد بر این است که ماشین آلات بیش از حد دلیل آتش سوزی عصر پنجشنبه در تاسیسات Resolute Forest Products در خیابان نیبینگ است.

نیروهای آتش نشانی حدود ساعت 6:30 بعد از ظهر به محل اعزام شدند. با ورود نیروهای مأمور با دود و شعله های آتش از یک سازه فلزی 10 طبقه در ملک مواجه شد.

آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفس خودكار از خطوط شلنگ 45 ميليمتري براي نگهداري آتش در مركز سازه استفاده كردند كه اين امر باعث آسيب ديدن هيدروليك و مكانيزم هاي رانندگي شد.

هیچ مصدومیتی نداشته است.