خانه های هوشمند – ارتباطات فـرانـت

دارای دقت به دستوری که به آنان می دهیم مقدار باز یا این که بسته بودن آنها را مشخص و معلوم می کنیم. اصلی همین سیستم می اقتدار ورود و خروج تمام میهمانان را در دست گرفتن کرد و از آنان حتی تصویربرداری نمود. اعضا کلیدی پنل کنترل در هر نقطه ساختمان باشند میتوانند سیستم را فعال کرده و در رخ حضور فردی یا این که دزد این سیستم واکنش نشان دهد. آبپاشهای قابل برنامهریزی هوشمند بینیاز به باز و بسته نمودن به وسیله انسان تأثیر متعددی در کاهش مصرف آب دارند. شیرکنترلی یا کنترل ولوها عملکردی شبیه به شیرهای بی آلایش دارند. سیستم روشنایی و وسایل الکترونیک خانه که کاربر بتواند در دست گرفتن تام بر روشنایی لامپها، پردهها و وسایل الکترونیک مثل سینماهای خانگی و پخش کنندههای آهنگ داشته باشد. برای این دستگاه هوشمند یک اپلیکیشن تلفن یار طراحی شده هست که اصلی قلیل شدن میزان مواد غذایی به کاربر اطلاع میدهد، همینطور همین اپلیکیشن می تواند بر پایه مواد غذایی موجود امر غذایی متفاوت توصیه دهد. بر اساس مشخصات تصویب شده هر المان تاسیساتی، زمانهای بازبینی، تعویض و تعمیر به وسیله سامانه به اپراتور گوشزد میگردد. پیادهسازی در اختیار گرفتن از راه دور رادیویی همین لامپها ارزشمند میباشد و شخص میتواند این در اختیار گرفتن از راه بدور را فارغ از نیاز به رفتن خانه در هر زمان، با خویش حمل کند. این شیرها را می قدرت به سیستم کنترل مرکزی (BMS) متصل کرد و سوای حضور در موتورخانه ساختمان از منش دور و در اتاق در اختیار گرفتن امر جدا یا این که وصل شیرها را صادر کرد. شیرهای سه راهی دو منش به یکدیگر متصل کرده و مسیر سوم به یک انشعاب دیگر متصل می شود. به محض حرکت در مقابل همین سنسور، خروجی آن فعال شده و می قدرت به سیستم روشنایی متصل شود و پس از تشخیص حضور افراد لامپ ها روشن شوند. اما اگر بخواهیم همین مسئله را اکثر گشوده کنیم به مزیتهایی پی میبریم که می تواند سیستم مولتیمدیا را در خانه هوشمند به یک عدد از بخش های اصلی مهم آن تبدیل نماید. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم خانه هوشمند 99 لطفا از سایت ما دیدن کنید.