جی پی اس (GPS) چيست و چگونه کار مي کند؟

هر یک از این ماهواره ها در مدار، سیگنال های مایکروویو را به گیرنده می فرستند. در واقع تنها یک جی پی اس یگانه به جهت خودرو شاهین وجود ندارد و هر کسی می تواند بر اساس میزان دارایی و نیازش، از بین انواع متفاوت ردیاب یک عدد را گزینش کند. عملکرد این سامانه ارتباطی حیاتی گیرندههای تلفن یا اینترنت ندارد البته این گیرنده ها میتوانند دیتاها دریافتی از ماهوارهها را بر بر روی تلفن همپا یا این که کامپیوتر شما نشان دهند. همین ماهوارهها از محاسبات ریاضی سادهای به جهت پخش داده ها به کارگیری می نمایند که به تیتر ارتفاع و عرض و بلندی جغرافیایی گیرندههای بر روی زمین نشان داده میشوند. شکل 1-11 موقعیتی را نشان می دهد که گیرنده GPS تعداد بیشتری ماهواره را برای وضعیت یابی ردیابی می کند. توزیع کنندگان دیتاها بلادرنگ را از روش نتورک سلولی GSM اخذ می نمایند که به آن‌ها اذن می دهد تا از نزدیک بودجه ها یا اشیای گرانبها خویش را چک کنند. ردیابهای غیرفعال به اعضا اذن نمیدهند هر حرکتی را که شخص یا این که شی ردیابی شده انجام می دهد دنبال کنند. در وقتی وقوع بلایای طبیعی یا این که حالت های اضطراری، مرکز ها امدادرسانی از GPS برای نقشه برداری، پیش بینی موقعیت آب و هوا و بررسی بر کارکنان به کار گیری می کنند. همین عدد برای بخش اعظم ردیابهای اتومبیل حدود 5 یا این که 6 ماهواره است. تفاوت جی پی اس آفلاین و آنلاین خودرو چیست؟ دستگاه ردیاب ماشین یا این که ردیاب شخصی بوسیلهSMS و یا از روش internet سیم کارت یعنیGPRS ، دیتاها لازم را به قابل انعطاف افزار کاربر منتقل می کند و ما تمام داده ها از پاراگراف موقعیت، سرعت و مسافت طی شده را از ردیاب ماشین یا این که ردیاب فردی اخذ می کنیم. ماهواره هایی که به بدور زمین می گردند به جی پی اس اتومبیل یاری می نماید تا دیتاها را لحظه ای اخذ و از روش سیم کارت موجود در داخل ردیاب به سرور ارسال کند و این خلاصه عملکرد ردیاب ماشین است. دستگاه گیرنده جی پی اس یا این که ردیاب جی پی اس، بوسیله ارتباط اهمیت یک‌سری از ماهواره های NAVSTAR، مسافت شما را تا آن ها انتخاب می کند و سپس حالت ظریف شما روی زمین بدست میآید. گروه راشاپی مدام همت داشته میباشد که اساسی بهترین تدریس ها و بهترین خدمات، راضی بودن مشتریان خویش را جلب کرده و به آنان همین اطمینان را می دهد که در هر پروژه ای، همپا شما خواهند بود. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه جی پی اس ضبط تصویری بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.