تشخیص مهره مار خواص tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

مارهای افعی مسئول بیش از 90 درصد نیش مارهای سمی هستند که مار زنگی خطرناک ترین آنهاست. برای بررسی سلامت و تازگی تخم مرغ آن را در قابلمه می گذاریم، در چه صورت تخم مرغ سالم تر است؟ 59. رژیم ولایت فقیه از همان آغاز غصب حکومت مردمی با افزایش دو برابری نرخ ارز، راه را برای بزرگترین چپاول و چپاول ثروت ملی و دستیابی به یک قوم برای چندین دهه هموار کرد. 56. در بیانیه سال گذشته بر این واقعیت تاکید کردیم که چهل سال استبداد دینی برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران چیزی جز فقر و بدبختی نیست و رژیم ولایت فقیه هر روز به سطح زندگی شهروندان خود حمله می کند....

Read More