چهارمین ساکن Southbridge Roseview بر اثر COVID-19 درگذشت

در یک خانه مراقبت طولانی مدت تندر بی چهارمین اقامتگاه به علت چهار مورد مثبت در اثر COVID-19 فوت کرده است.

واحد بهداشت منطقه تندر بی روز چهارشنبه 14 مورد تایید شده جدید را اعلام کرد ، که چهار مورد از آنها در میان ساکنان و اعضای کارکنان در خانه مراقبت طولانی مدت Southbridge Roseview بود.

چهار مورد اخیر از طریق آزمایش در سراسر مرکز در روز یکشنبه شناسایی شد که شامل 9 مورد بود که قبلاً در روز سه شنبه اعلام شده بود.

روز چهارشنبه در وب سایت Southbridge Roseview آخرین مرگ ساکنان را نشان می دهد. طبق به روزرسانی ، 47 پرونده فعال مقیم و 26 پرونده عضو کارمند فعال وجود دارد.

سایر موارد اعلام شده در روز چهارشنبه شامل هشت مورد واقع در خلیج تندر و مناطق اطراف آن است که دو مورد در جوامع منطقه ای وجود دارد.

سه مورد از نزدیک تماس با موارد موجود هستند ، سه مورد هیچ گونه تماس با ویروس ندارند و منبع انتقال برای دیگران ناشناخته مانده است.

118 مورد فعال در منطقه خلیج تندر وجود دارد که در مجموع شش مورد از COVID-19 فوت شده است.

ناحیه تندر بی در طی همه گیری 400 مورد داشته است که از ابتدای ماه نوامبر 283 مورد اعلام شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>