پیستون موتور خودرو چیست و انواع اشکال آن؟

با دقت به صورت تحت سمت چپ، ملاحظه می شود که در هنگام بالا رفتن پیستون پاره ای گاز متراکم شده دربین رینگ و پیستون قرار گرفته و سبب گشوده شدن رینگ پیستون می گردد. در همین شرایط در کورس دانسیته فشار گاز در اکنون دانسیته به پله داخلی نیرو اعمال کرده و سبب ساز می شود که رینگ اساسی نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و کار آب بندی را بهتر انجام می دهد. درهمین حالت نصیب پایینی رینگ نیز به جا رینگی چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده شده از شیار جا رینگی نیز خودداری می شود. در این شکل حلقه با نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده دوری می کند. حلقه هایی که وظیفه جلوگیری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمانه دانسیته یا گاز محترق شده در زمان احتراق را برعهده دارند، رینگ های کمپرسی نامیده می شوند و عملکرد آنان مطابق صورت زیر سمت چپ می باشد. از طرفی هم ممکن هست رینگ بصورتی قفل شود که موجب ایجاد خط و خش و فرسایش در دیواره سیلندر گردد که در طول زمانه سبب به اجبار هزینه های بسیار به صاحبان اتومبیل می شود. حلقه روغنی مسئول پاک کردن روغن های مازاد از بر روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. پیستون های بیضی صورت که برای پرهیز از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حیاتی بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در رخ 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا این که 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر است و قطر پیستون در روی محور 45 سکو ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. 2- به فعالیت بردن فلز انوار در ساختمان پیستون های آلومنیومی، فلز اینوار آلیاژ فولادی نیکل دار هست که همین آلیاژ در حرارت های بالا انبساط مقداری دارد. تاج: بخش فوقانی پیستون که یکی از از قسمتهای متغیر آن است و مهم مخلوط هوا و گاز برخورد دارد. مقدار نشت گاز در همین گونه کمپرسور رینگ کم است. در زمان ذیل آمدن پیستون، فشار گاز درحال کاهش بوده و نیروی حلقه به تنهایی فعالیت آب بندی را انجام می دهد. ساخت پیستونهای اشکال پمپ باد فشار بی آلایش و فشار قوی. تاج پیستون ماشین : که همان نصیب بالایی پیستون بوده و رخ آن اثر گذاری بسزایی بر طرز احتراق سوخت دارد اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که طراحی صحیح آن، باعث اختلاط خوبتر سوخت و هوا شده و توان بهینه را ایجاد مینماید. زدن پیستون صدایی هست که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در شروع حرکت انبساط،ناشی می شود. به این خواسته پیستون حساس حرکات خویش نخست باعث ورود هوا و یا مخلوط هوا و سوخت به باطن سیلندر میشود (در هنگام حرکت به سمت پایین) ، آنگاه باعث فشرده شدن ترکیب ذکر شده میگردد و در ضمن به نحو راضی بودن چکیده از نشت کردن گازها دوری مینماید (در هنگام حرکت رو به بالا) ، پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده به وسیله پیستون جذب شده و اهمیت امداد شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. مشخصات زیر به یاری اعداد نشان داده شده است. در ایجاد بوشهای KIEK از چدن خاکستری بدون مواد بازیافتی به کارگیری شده و پس از ریخته گری به روش اسپکتروفتومتری در اختیار گرفتن شده و توسط ماشین آلات پیشرفته تراش خورده و آن گاه اصلی دستگاه های هونینگ، مرحله داخلی بوش به صورت Plateau Honing در آمده و آن‌گاه به یاری ابزار پیشرفته میزان گیری، بعدها داخلی بوش از 9 تا 12 نقطه به شکل هم‌زمان ساعت زده می شود، عاقبت این عمل بوش یکدست کلیدی سایز معادل در تمام ارتفاع بوش و بدون دو پهنی می باشد. هنگامی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد منجر انحراف شعاعی شاتون می شود و لرزش و پیچشش که ساخت میشود باعث شکستن شاتون و موجب ساخت ضرروزیان زیادی به موتور میشود و درصورتیکه به موقع متوجه این مشکل نشود و ماشین را خاموش نکنید ممکن میباشد منجر شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام تیم سیلندر و موتور اتومبیل ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه متعددی داراست و پردردسر می باشد و صرفا برای زمانهایی که جراحت ناچیز باشد مناسب هست وگر نیکی به هیچ عنوان این عمل پیشنهاد نمیشود، باز‌نگری و میزان گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر توشه باز و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت پیستون تبریز پژو وب وبسایت خویش باشید.