فرینسن هشدارهای MD ها را نادیده گرفت | اخبار CBC

نه ماه قبل از آلوده شدن اولین مانیتوبان به ویروس کرونا ، پزشکان برجسته زنگ خطر آتش سوزی پنج دزدگیر را در داخل بیمارستان های استان به صدا درآوردند.

آنها بدون اقدام قاطع هشدار دادند ، عواقب فاجعه بار و مرگبار در آستانه آن بود.

برای مطالعه بیشتر این داستان از مطبوعات آزاد وینیپگ ، اینجا را کلیک کنید.

CBC Manitoba و Winnipeg Free Press یکدیگر را به عنوان منابع خبری معتبر می شناسند. این محتوا به عنوان بخشی از توافق نامه CBC Manitoba / Winnipeg Free Press برای همکاری برای خدمات بهتر به جامعه ما در دسترس خوانندگان ما قرار می گیرد.