شناسایی قربانی خیابان کالج در خیابان: پلیس وینی پگ

پلیس می گوید یک مرد 38 ساله که جسد وی در داخل خانه ای در وینیپگ در شمال انتهای بامداد جمعه پیدا شد ، کلوین فردریک سامنر شناخته شده است.

سرویس پلیس وینیپگ صبح روز شنبه اعلام کرد که اعضای واحد قتل در حال تحقیق در مورد مرگ سامنر هستند.

افسران درست قبل از ساعت 4:30 بامداد جمعه به خانه ای در خیابان کالج ، نزدیک خیابان ماین پاسخ دادند و گزارشی مبنی بر اینکه کسی با جراحات جدی روبرو شده است. پلیس در یک خبر خبری جمعه گفت ، هنگامی که آنها وارد شدند ، این مرد از قبل مرده بود.

از هر کسی که اطلاعاتی برای کمک به محققان دارد خواسته می شود تماس بگیرد 204-986-6508 یا Stop Stop Crime در 204-786-TIPS (8477).

مرگ سامنر چهل و یکمین قتل سال در وینیپگ است.

اطلاعات بیشتر از CBC Manitoba: