سقف های آجرنسوز در معماری ساختمان

از آنجا که خاک های نسوز در آجر نسوز بکار رفته ، مراحل تولید همین گونه آجر در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد به بالا صورت می‌گیرد . آن دسته از آجرهای نسوز که در مواد اول آن ها عنصرها خاصی نظیر AL2O3 و SIO2 در ترکیبشان به کار گیری می شود، در هنگاه پخت در جايگاه حرارت های بالا، محصول آخری را کلیدی انسجام قابل توجهی در در مقابل بقیه آجرنماها به وجود میآورد که در هر شرایط اقلیمی و در برعلیه هرگونه نوسانات دما و رطوبت تغییر ناپذیرند، و همینطور از ارتفاع عمر بالایی برخوردار بوده و به علت مقاوم بودن در علیه سایش و فرسایش، ماندگاری آن آبادی ها برابر اکثر از آجرهای معمولی است. دارای به کار گیری از آجرنسوز به رنگ سفید تمام ، معماران فضاهای متانت قسمتی را در پایین برآمدگی هایی که اصلی آجرنسوز ساخت می شود آجر نسوز شیل به وجود می آورند. همچنین همین آجر در مقایسه اهمیت دیگر مصالح نما، باعث صرفه جویی در هزینه و دوران حتمی برای حفظ یک ساختمان در وضعیت ایدهآل میشود. آجر نسوز چیست و به چه صورت ساخت میشود؟ آجرهای نسوز آلومینیومی برای پوشش جداره درونی کورههای ذوب فولاد مصرف میشوند. تا دهه 1960 از کربن و خاک نسوز برای پوشش کوره ها استعمال میشد، البته امروزه اهمیت ایجاد انواع آجرهای نسوز، از آن ها در پوشش داخلی کوره آجر نسوز تیم صنعتی استعمال می شود. از همین آجرها برای پوشش جدار درونی کورههای باز در فولادسازی ، کورههای دوار در کارخانههای سیمان سازی و در قسمتهای بالای کورههای ذوب شیشه و صنایع فلزات غیرآهنی ، استفاده میشود. آجرهای نسوز گونه های متمایز داراست و حیاتی اعتنا به مدل مواد اول به کارگیری شده در ترکیبات آن ها، گستره های مختلفی از دما را تحمل می کنند. اروپای غربی نیز، امروزه آجر را به عنوان مصالح معماری بیش از هر ناحیه دیگر در جهان گزینه به کار گیری قرار دیتا است؛ این مسئله برای رویا رویی با آتش سوزی های فاجعه توشه که به طور مداوم حادثه می افتد، انجام می شود.

خبرهای فوری  قاضی مانیتوبا متوجه شد كه بیمه گر عمومی با سو faith نیت عمل كرده و به MPI دستور پرداخت خسارت نزدیك به 350K دلار را می دهد