سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي – تاریخ و فرهنگ عمان

گنجینة الاسرار شاهکار عمان است. حملهدارها، بازار گردشگری جمهوری اسلامی ایران را کلیدی داشتن رقبای بزرگی چون روسیه، ترکیه و هند، بیش از دو دهه هست که آزار میدهند. آنها بسیار گرد و خاکی میباشند و در صبح شروع میشوند، ولی در شب قلیل می شود.طوفان گرد و غبار، پدیده ای می باشد که ماههای تابستان به ندرت مسقط را زیر تاثیر قرار می دهد.بادهای غربی، زمستان را به بسیاری از نقاط عمان از جمله مسقط، از دریای مدیترانه یا شمال آفریقا می رسانند.آب و هوای عمان به عامل وضعیت جغرافیایی آن که نزدیک به خط استوا ست بسیار گرم می باشد. عمان حیاتی قرار گرفتن در مدخل خلیج فارس از شرایط استراتژیکی برخوردار است؛ به این عامل در ارتفاع تاریخ نقش اصلی در حیات اقتصادی ـ تجاری همین شاهراه کلیدی ایفا میکرد. قیس الیوسف مهم اشاره به اعمال مشوق هایی برای بهبود حالت کسب و کارهای عمان پس از کرونا تصریح کرد: کمتر مالیات ها و هزینه های مربوط به ثبت شرکت برای تجارت و تسهیلات لازم برای تملک اراضی مورد نیاز فعالان اقتصادی در همین حوزه بوده است. یک نکته زیاد حساس در زمینه اقتصاد میهن عمان همین هست که وضعیت دسترسی به نفت زیاد خوب بوده و میتواند در شاخصهای اقتصادی این مرزو بوم تأثیرگذار باشد؛ اینطور که شواهد نشان میدهد همین مرزو بوم یکی از کشورهای قوی در حوزه رابطه ها تجاری می باشد و در همین راستا توانسته به نسبت قبل رشد بسیاری داشته باشد. نرخ تورم در این میهن در سالیان اخیر به صفر رسیده میباشد و همین موضوع نشان میدهد که همین مرزوبوم توانسته کنترل مهربانی بر روی میزان تورم داشته باشد. هیچ تاریخ محلی ـ در تاریخ عمان ـ در همین بازه هنگامی نداریم و تنها کتابهایی اصلی عنوان سیر درباره سیره امامان اباضی عمان نوشته شده که جمع آن ها در کتاب تحفة الاعیان جمعآوری شده است؛ ولی از آن جا که مؤلفان این کتب، حکام دیگر ـ به جز امامان اباضی ـ را سلاطین دسته میدانستند، داده ها پاره ای در آنها ارائه کردهاند و تنها به امامان اباضی که در این بازه زمانی در نقاط دور افتاده کوهستانی و به به دور از تحولات سیاسی نواحی ساحلی عمان ـ مرکز ثقل عمان ـ مستقر کار در هتل عمان بودند دقت داشتند.