خواب تنگ: دانش آموزان برای بچه های بی بضاعت تخت می گذارند

دانش آموزان دبیرستان فنی حرفه ای از مهارت های خود برای کمک به کودکان وینی پگ برای گرفتن برخی ZZZ ها استفاده می کنند.

این هنرستان با همکاری Sleep in Heavenly Peace Winnipeg ، یک موسسه خیریه غیرانتفاعی ، برای ساخت 150 تخت برای کودکان نیازمند در طول سال تحصیلی 2020-201 همکاری کرد.

برای مطالعه بیشتر این داستان از مطبوعات آزاد وینیپگ ، اینجا کلیک کنید.

CBC Manitoba و Winnipeg Free Press یکدیگر را به عنوان منابع خبری معتبر می شناسند. این مطالب به عنوان بخشی از توافق نامه CBC Manitoba / Winnipeg Free Press برای همکاری برای خدمات بهتر به جامعه ما در دسترس خوانندگان ما قرار می گیرد.

هر گونه س questionsال در مورد محتوای مطبوعات آزاد باید به آدرس: [email protected] هدایت شود.