خرید آسان اینترنتی و تلفنی دریچه سقفی با تضمین کیفیت از کالا کیوسک

دریچه هوا که شبکه هوا هم نامیده می شود، به جهت تهیه و تنظیم میزان جهت دهی هوا و پخش جریان هوا به گوشه و کنار اطراف به عمل برده می شود. جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی، باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ مهم به محیط میشود، چرا که تیغههای مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه به عهده دارد. از همگانی ترین دریچه های سقفی، روزنه های چهار طرفه می باشد که میتوان از آن علاوه بر تولید تهویه مطبوع، به منظور سرمایش و هم گرمایش استعمال کرد. درواقع همین نوع روزنه سقفی، ترکیبی از یک کاغذ ی سینی شکلِ آلومینیومی و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی کلیدی ابعادِ کوچکتر می باشد که همین روزنه داخلیِ چهارطرفه می تواند اصلی دمپر یا این که بدون دمپر باشد. ۷- روزنه سقفی تایلی سوای کادر ترکیبی اهمیت دریچه گرد برجسته. روزنه سقفی می تواند چهارگوش، گِرد و تایلی باشد. دریچه سقفی تهویه هوا به رخ هایی همچون چهارگوش، گرد طراحی شده اند. روزنه های سقفی هوا دهی را به وسیله دمپر می توانند در دست گرفتن کنند. دریچه های سقفی چهار طرفه که به وسیله موسسه فنی تهویه تازه عرضه می شود، تیغهها به وسیله پین و فنر به قاب روزنه متصل می شوند. واجب به ذکر هست درصورت نصب دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از بر روی فریم و یا فاصله میان پره ها قابلیت و امکان پذیر خواهد بود. ۲۰ اینچ) و یا این که دریچه کل آرمسترانگ سقفی چهارگوش کلاف دورباز آلومینیومی در انواع مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک هم تولید می گردد. دریچه سقفی چهارطرفه باید به وسیلهیک باکسِ رابط یا طوقهای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا خرید دریچه سقفی متصل گردد. دریچه کولر گرد به جهت انتقال هوا تازه از خارج به درون محیط به کارگیری می شود، همچنین برای تشکیل هوای مطبوع و مناسب در فضاهای متفاوت مثل سرویس بهداشتی، حمام، روش پله و انبارها به عمل می رود. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دریچه سقفی تایلی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.