جوانترین قربانی COVID در مانیتوبا “ذوق زندگی” را داشت

Jenn Garson Sinclair از بدو تولد به شدت با مشکلات بهداشتی دست و پنجه نرم می کرد ، اما قصد نداشت بدون جنگ تسلیم COVID-19 شود.

“او حتی اگر همه این نبردها را پشت سر گذاشته باشد ذوق زندگی داشت. اما او جنگید و جنگید ، تا آخرین نفس. به همین دلیل من همیشه به او می گفتم ،” دخترم از تو متشکرم. برای جنگیدن متشکرم ، ” “کنراد گارسون اواخر روز سه شنبه گفت

برای مطالعه بیشتر این داستان از مطبوعات آزاد وینیپگ ، اینجا را کلیک کنید.

CBC Manitoba و Winnipeg Free Press یکدیگر را به عنوان منابع خبری معتبر می شناسند. این محتوا به عنوان بخشی از توافق نامه CBC Manitoba / Winnipeg Free Press برای همکاری برای خدمات بهتر به جامعه ما در دسترس خوانندگان ما قرار می گیرد. هر گونه س questionsال در مورد محتوای مطبوعات آزاد باید به آدرس: [email protected] هدایت شود.