جراحی کوچک کردن سینه مردان (ژنیکوماستی)

پسرانی که برهه زمانی بلوغ را پشت سر گذاشتند و مردان مسن خیس در عاقبت تغییرات طبیعی در سطح هورمون ها ، در گیر ژنیکوماستی می گردند . عارضه ژنیکوماستی در طول عصر رشد معمول است، به ویژه زمانی که نوسانات هورمون حادثه می افتد، مانند: در اشخاص سالخورده، مقطع نوزادی و مدت زمان بلوغ. ژنیکوماستی در اثر کمتر هورمون تستوسترون در مقایسه حیاتی استروژن ساخت می شود و زمانی که همین کمتر ترشح تستوسترون را مسدود نماید یا این که سبب کمتر تستوسترون و افزایش مرحله استروژن شود ارتقا خواهد یافت. ممکن هست این ارتقاء میزان سینه، موجب حساسشدن و دردناک شدن بافت پستان شود. عفونت، هماتوم، بافت اسکار نامناسب، عدم تقارن سینهها، تصحیح ناکافی سینه، نابرابری آنها، توده شدن نوک سینه و تغییر و تحول در حس سینه از عوارض جانبی پس از جراحی کوچک کردن سینه محسوب میشوند. پدیدهای که اکثر اوقات بعد از جراحی ریز نمودن سینه در مردان واقعه میافتد این هست که اندازهی هالهی نوک سینه آن گاه از جراحی کمتر پیدا میکند. دکتر معالج اهمیت انگشتان شست و اشاره طبق صورت اطراف نوک سینه را بررسی میکند. همچنین ممکن است احساس سر سینه بیمار پس از جراحی کمتر پیدا کند، اما همین حالت هم اساسی گذشت یک‌سری ماه از درمان خویش به خویش از دربین میرود. همین را می اقتدار دارای یک برش ریز و یک عصر بهبودی تقریبا کوتاه انجام داد. بیش از نیمی از نوزادان پسر به ادله اثرات استروژن مادرشان اهمیت پستان های تبارک متولد می شوند. اکثر پزشکان استروژن را به تیتر هورمون منحصر به شخص زن می دانند ، ولی مردان به طور معمول هم آن را در مقادیر ناچیز ایجاد می کنند .ترشح بیش از حد زیاد استروژن در مردان سبب ساز ژنیکوماستی شود. جراحی ژنیکوماستی : ژنیکوماستی ارتقاء غده سینه در پسران یا این که آقایان میباشد که به استدلال عدم تعادل هورمون های استروژن و تستوسترون تولید می شود و گهگاه تایم ها به طور ناموزون یک یا هر دو سینه را تحت تأثیر قرار می دهد . در صورتی که معالجه ژینکوماستی با جراحی قابل معالجه باشد وضعیت طبی ، آلرژی های داروئی ،مصرف فعلی داروها ، ویتامین ها ، الکل ، سیگار ، و مواد مخدر و استروئیدها ، وضعیت تندرست عمومی و بیماری های قلبی و کارداران خطرساز در آیتم مریض دچار به ژینکوماستی تحلیل می شود.آزمایش های تشخیصی غدد مترشحه داخلی ، به خواسته یافتن علت زمینهای ژنیکوماستی انجام می شود . چنانچه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ژنیکوماستی رژیم لطفا از سایت ما دیدن کنید.