جراحی لیفت سانترال و بالا کشیدن لب

صبور باشید ، دستکم شش هفته طول میکشد تا نتیجه ها آخری عمل لیفت لب مشخص شود. محل برش و بخیه فعالیت سانترال لب پایین بینی می باشد که اصطلاحا به همین دسته بخیه، بخیه شاخ گاوی گفته می شود. لیفت سانترال لب از همان مزایای جوانسازی که سایر روشهای لیفت لب دارا هستند برخوردار است، یعنی منجر میشود در زمان لبخند دندانها اکثر نمایان شده و همینطور نصیب صورتی لب نیز نمای بیشتری داشته باشد. در واقع کاری که سانترال لب برای آن ها انجام می دهد، همین می باشد که لب را به سمت بالا می کشد و باعث نمایش دندانها می شود. اشخاصی که پوستشان اکثر مستعد صدمات ناشی از آفتاب می باشد ممکن میباشد متوجه شوند که لب بالایی آن ها نسبت به دیگران اصلی سرعتی بیشتر از سایرین موقعیت کشیده پیدا می نماید در چنین شرایطی این اشخاص میتوانند حیاتی عمل لیفت لب که نتایجی بسیار اهمیت دوامتر از تزریق ژل و فیلر داراست ، با همین نشانههای زودرس پیری جنگ کنند. روش لیفت گوشههای لب به جهت کسانی اثرگذار می باشد که گوشههای لبشان به سمت زیر انحنا پیدا کرده و سبب ساز شده که چهره آن‌ها اندوهگین و یا عبوس به نظر برسند. همین جراحی سبب ساز می شود که گوشههای لب بالا کشیده شده و شخص به جای ظواهر اخمویی که به خاطر افتادگی گوشه لبهایش پیدا کرده بود، لبهای جوانتر پیدا کند. قطعه پوست مثلثی شکلی که از گوشههای دهن برداشته میشوند، منجر می گردد اسکارهایی در کناره بیرونی ورمیلیون در هر یک از گوشههای دهان تولید شود. جراحی لیفت گوشه لب مناسب کسانی است که لب هایشان به برهان افتادگی و شل شدگی پوست شکل یک حالت اخم مستمر پیدا کرده و گوشه های لبهایشان به سمت زیر کشیده شده است. برای تسریع مراحل بهبودی و بهتر شدن ظواهر اسکارها، ممکن هست جراحتان سفارش کند از پماد یا این که محلول خاصی بر روی حیطه برش به کارگیری کنید. در همین طرز اصلی حجیم نمودن لب بالا، مسافت در میان لب و بینی کاهش پیدا می نماید و در عاقبت لب ها به شکل خیلی عمل بینی و سانترال لب هم زمان نی نی سایت زیباتری چشم میشوند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد لیفت سانترال لب تبریز بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.