تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

شیر فشارشکن (PRV) یک وسیلۀ تخلیه فشار است که بر روی مخزنی پر از سیال کارگزاری می شود. شیرهای اطمینان را می قدرت بر روی مخازن تحت فشار، بویلرها، مخازن ذخیره گاز و در سیستم های لوله کشی نصب کرد. شیرهای اطمینان فارغ از کمک کنترلگر یا این که عملگر فشار را تخلیه می کنند. ذکر همین نکته ضروری به نظر می رسد که شیرهای صنعتی کارایی مستقیم، بهترین گزینش به جهت در اختیار گرفتن جریان های اندک فشار به شمار می روند. اهمیت توجه به نوع شیر فشار شکن، فشار خروجی (فشار ذیل تر) به وسیله تهیه کننده فشار تعبیه شده بر روی این شیر یا به وسیله سنسوری بیرون از آن کمتر می یابد.فشارشکن های آب را می اقتدار در سیستم های مسکونی، تجاری و صنعتی به کار برد. عضو دارای استعمال از یک آچار آلن، پیچ تعبیه شده در پایین شیر را میچرخاند تا مانومتری که بر بر روی شیر کارگزاشتن است، بر روی عدد 3Bar تهیه و تنظیم گردد. 1- این گونه از شیرآلات نسبتاً به رسوبهایی که در محل شیرها حادثه میافتد، اساسی هستند و همین موضوع تأثیر منفی متعددی روی عملکرد آن ها دارد. شما میتوانید حساس انواع شیرها از گزاره شیر توپی و شیر پروانه ای آشنا شوید. شما میتوانید مقاله شیر سماوری را نیز مطالعه کنید. 3- شیر فشار شکن را صد رد صد می بایست مطابق جهت رسم شده نصب کنید. جهت راحتی در تعمیر دو عدد شیر قطع و وصلی در دو طرف آن کارگزاشتن نمایید. شیرهای فشار شکن به طور خاص جهت کاهش فشار آب محل ورود به کانال طراحی شده اند. شیر اطمینان فنر دار: در این جور طراحی فنر بنوعی می باشد که دیسک را برخلاف جریان محل ورود فشار دهد و حیاتی فرا رفتن فشار از میزانی مشخص، فنر گشوده شده و دیسک آزاد می شود و سیال به درون شیر اعصاب می شود. هر دو نیرو اهمیت هدف خنثی سازی همدیگر وارد عمل می شوند و به علت خاصیت واکنشی متغیر فنر که متناسب کلیدی تغییرات محل ورود طراحی شده، فشار خروجی به رخ استوار باقی خواهد ماند. هر یک از همین رخدادهای مخرب می توانند به رخ جدا از هم یا هم‌زمان رخ دهند و دانسیته و حجم مختلفی از جریان برای تخلیه ساخت کنند (برای مثال، حجمی کمِ جریان به جهت انبساط حرارتی و جریان حیاتی جرم در واکنش شیمیایی). هر وقت فشار از میزان مشخصی فراتر رود، شیر اطمینان به طور مداد باز میشود. زمانی که فشار دستگاه (مخازن پایین فشار، بویلرها) از میزان معینی فراتر رود، شیر اطمینان کاملاً و به یکباره باز می شود. این مدل از شیر ها به علت داشتن قطعات جانبی مانند عملگر در اختیار گرفتن افت فشار متعددی را تولید می‌نماید و فشار جریان سیال عبوری از شیر به وسیله سنسور کلیدی میشود و به در اختیار گرفتن ارسال میگردد و کاربرد شیر در صنایع کشاورزی، خودروسازی، غذایی، چوب، کاربرد دارد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در آیتم فشار شکن روغن هیدرولیک لطفا به بازدید از وب تارنما ما.