بیمه درمانی برای اتباع خارجی مقیم هند

به عنوان مثال، اگر حساس دیستروفی عضلانی متولد شده باشید و در اثر همین بیماری بمیرید، احتمالاً واجد حالت پرداخت بیمه عمر پس از مرگ نخواهید بود. همانطور که از نام آن پیداست مزایای فوت را به جهت یک حق بیمه تراز فراوان ارزان برای یک سال آماده می کند. سیاست یک ساله عمده به تیتر سیاست مدت قابل تجدید سالانه یا این که سیاست مدت قابل بازسازی سالانه شناخته می شود. شما می توانید این بیمه نامه را تا 10 سال نگهداری کنید و در شکل فوت به عزیزانتان یاری هزینه فوت پرداخت می شود. پس از مرگ شما، سوای اعتنا به نحوه مرگ شما به غیر از خودکشی، تمام مبلغ به دوستان شما پرداخت می شود. اگر باید طی یکسری سال، طبق معمول 2 سال، از تاریخ خرید کردن بیمه نامه، قتل نفس کنید، مزایای فوت به حق بیمه پرداختی محدود می شود. بیمه نامه قدمت 5 ساله از حیث همین نویسنده معامله بهتری نسبت به بیمه طومار یک ساله است، حتی چنانچه هزینه آن پاره ای عمده از حیث حق بیمه باشد. یک عدد دیگر از مشارکت کنندگان در در میان سیاست های کوتاه مدت ارزان، سیاست 10 ساله است. این سیاست ها به چه صورت عمل می کنند؟ مبالغ و حق بیمه در سراسر همین خط مشی ها یکسان است. آنها نسبت به سیاست های دائمی هزینه کمتری دارند. اما در بعضا از شرکت ها، حق بیمه های عصر 20 ساله، 25 ساله و بیمه نامه های مدت 30 ساله هر 5 سال افزایش می یابد. ترم 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله و 30 ساله. بیمه عمر مدت دار محافظت از مزایای فوت را به جهت زمان های هنگامی مشخص آماده می کند. سوارکار یاری هزینه فوت تصادفی مقرر می دارد که اگر در تصادف جان خود را از دست بدهید، شرکت بیمه قدمت دو برابر مزایای دارای فوت را به ذینفعان شما پرداخت می‌کند. از آنجایی که من توضیحی در آیتم بیمه عمر به شما می دهم، ممکن است درصورتیکه سوارکارانی را که می توانند به بیمه نامه شما بیشتر کنند، ذکر نکنم، زیاد نادیده گرفته می شوم. اکنون اجازه بدهید به توضیح بیمه قدمت 5 ساله نگاه کنیم.

خبرهای فوری  با ادامه درگیری های شدید، کانادا به طور موقت عملیات در سودان را به حالت تعلیق درآورد