“بازمانده ویروس” وینی پگ از انزوا بوگی می کند

مانیتوبا·ویدئو

ساکنین مرکز Saul و Claribel Simkin در وینیپگ که از COVID-19 جان سالم به در برد روز یکشنبه جشن ویژه ای برگزار کرد. 70 ساله با رژه رقص از انزوا بیرون آمد و او آهنگ Stayin ‘Alive را انتخاب کرد.

پس از آنکه ساکنین مرکز سائول و کلاریبل سیمکین انزوای COVID-19 را به پایان رساندند ، کارکنان با رقص از او استقبال می کنند

یکی از ساکنان خانه مراقبت طولانی مدت وینیپگ پس از بیرون آمدن از یک اتاق انزوای COVID-19 در روز یکشنبه با موسیقی و رقص مورد استقبال قرار گرفت. 1:10

ساکنین مرکز Saul و Claribel Simkin در وینیپگ که از COVID-19 جان سالم به در برد روز یکشنبه جشن ویژه ای برگزار کرد. 70 ساله با رژه رقص از انزوا بیرون آمد و او ترانه را انتخاب کرد زنده ماندن.