آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

پس زندانی کردن یوسف (علیهالسلام) چه دلیلی داشت؟ چه پاسخی بر این مدعا دارید؟ بله، در قرآن یوسف صرفا یک بار فروخته می‌شود کما این که خیلی مطالب دارای دیگر نیز در قرآن ابلاغ نمیشود. کما این که در تمدن اسلامی خاله مثل مادر است، چه برسد به آن که خاله همسر سایت یوسف اسدی پدر هم باشد. گفتند:ای پدر تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی دانی،در حالی که قطعاً ما خیرخواه او هستیم؟ می دانیم که تو هیچ گاه سخنان ما را اعتقاد نخواهی کرد هر چند راست گو باشیم» (۳۸۸). تمام آن لحظه ها خاطره می بیمه قدمت یوسف اسدی شود. از آن پس، کسی از طرف او هر بامداد فریاد میزد: «هرکه روزهدار نیست سر سفرهی ناهار یعقوب (علیه السلام) حاضر شود». فرمانروا تمامى زنانى که در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و درباره او با ایشان به گفتگو پرداخت، همگى به برائت ساحت او از جمیع آن تهمت ها متفق گشته به یک صدا گفتند: خداوند منزه هست که ما از او هیچ سوابق سویى نداریم، در همین جا همسر عزیز گفت: دیگر حق آشکارا شد و ناگزیرم بگویم همگی فتنه ها ذیل سر من بود، من شیفته او شده و اهمیت او بناى مراوده را گذاردم، او از راستگویان است. به طور معمول به این شبهات توسط آقای طاهری دامن زده میشود. شما از آقای طاهری نام بردید. منابع مطالعاتی ایشان اکثرا منابع خارجی غیر فقهی بوده است، علیالخصوص رمانی به نام ژوزف که توسط شخصی به اسم توماس نوشته شده است. ایشان مدعی است که استخوانبندی فیلمنامه شما دقیقا اهمیت مکتوب دوجلدیشان تفاوتی ندارد و این دو تنها در نازککاری متفاوتند. خودتان بگویید، گفتند: (در مذهب ما) عذاب دزد، خویش دزد هست که برده و مملوک صاحب و مالک محصول مى شود، ما سارق را همین طور مصیبت مى کنیم. بسیاری از مفسرین و تاریخدانان ما معتقدند که در ادیان قبلی ازدواج هم زمان با دو همشیره ممکن بوده است. حیث مرحوم علامه طباطبایی و اکثری از مفسرین حیاتی اینها موافق نیست. علامه طباطبایی هم یک عدد از مصادیق کاملشدن نعمت به جهت یوسف را که در آیه ۶ سوره یوسف آمده است، وصال او به مقام پیامبری دانسته است. یک عدد دیگر از اشکالاتی که به فیلمنامه شما وارد میکنند، سن قلیل حضرت یعقوب هنگام به دنیا آمدن یوسف (ع) است، چرا که یعقوب سریال شما حدودا ۴۵-۵۰ ساله است، اما در بعضی منابع نقل شده میباشد که یعقوب (ع) در سنین پیری صاحب و مالک یوسف می‌شود و همین سن گهگاه تا ۹۰ سالگی نیز ذکر شده است. آئین پسر این زوج هنرمند شباهت زیادی به پدرش دارد و رابطه امیر جعفری حیاتی پسرش چیزی بیش از یک رابطه پدر و پسری است و اکثر حساس هم رفیق هستند.

خبرهای فوری  خانواده های قربانیان می گویند که در منیتوبا برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر انجام نشده است