آموزش کامل و حرفه ای بازی مافیا + تاریخچه و نکات

مجموعه من 6 نفر بودند که بدون اونها اصلا نمی‌شد کاری کرد. بعضی میگویند دست کم 10 نفر به جهت انجام بازی نیاز است؛ درحالیکه برخی دیگر معتقدند که بازی مافیا را کلیدی گروههای ریز 5 نفره نیز (البته به شکلی محدودتر) می توان انجام داد. اما مجدد بایستی به همین نکته اشاره کرد که بازی مافیا به روشهای مختلفی انجام می شود و همینطور نقشهای متمایز دارد که توضیح آنان در همین مقال نمیگنجد. آموزشگاه گویش کشور‌ایران آکسفورد اولین موسسه زبان در کشور‌ایران است که بازی مافیا را برگزار می کند و کماکان تدریس زبان انگلیسی را نیز به شرکت کننده ها در این بازی ها انجام می دهد. این شخص تصمیمگیرنده نهایی در بازی میباشد و میتواند کلیدی مشورت سایر اعضای دیگر مافیا یک نفر را از در بین شهروندان تعیین کرده و اهمیت شلیک گلوله از بازی حذف کند. در انتهای روز رایگیری می شود که چه کسی کشته شود و دو فردی که بیشترین رای را میاورند حق دفاع از خود را داشته و در غایت یک رایگیری نهایی انجام میگردد و فردی که تعیین شده میتواند یک وصیت نماید و از بازی بیرون میشود. هیچ کس حق نشان دادن این کاغذها به دیگران یا این که افشای نقش خویش را ندارد. اعتنا کنید در طول روز نباید در مورد نقش ها کلام کرد (ممنوع هست ) تنها بایستی در مورد مافیا بودن یا نبودن صحبت کنید. اما می بایست همین نکته را بدانید که تیر اسنایپر بر رویینتن و دکتر تاثیر ندارد و آفریدگار در روز اعلام می نماید که تیر اسنایپر به هدف نخورد. البته پزشک میتواند در طول پروسه بازی یکبار هم خودش را نجات دهد. اون در شب به هیج تیتر کشته نمی شود و از طرفی نیز توانایی آن که رویین ت و حافظ را شات نماید ندارد.هر کسی که بوسیله آدم کش کشته می شود نمی تواند به وسیله دکتر نجات داده شود. درصورتیکه فرد کشته شده توسط دکتر معالج نجات یابد، میتواند به بازی خویش ادامه دهد و درصورتیکه به وسیله پزشک معالج این عمل انجام نشود، از ادامه بازی حذف میشود. در این بازی نخست اشخاص به دو مجموعه مافیا و شهروند تقسیم می شوند که معمولا درصورتیکه مثلا ۱۰ نفر میخوان این بازی رو انجام تن ۲ یا این که ۳ نفر مافیا میشن و ۷ یا این که ۸ نفر شهروند. در این بازی یکسری نقش منفی (مافیا) در نظر گرفته می شود و یک‌سری نقش مثبت (شهروند عادی) به اشخاص دیگر دیتا میشود. نقش علیه کارآگاه در مجموعه مافیاست. پدرخواند یا این که مدیریت مافیا مهمترین نقش در مجموعه مافیاست که در شب به یار مابقی گروه مافیا جهت مشورت و کشتن یک عدد از شهروندان بیدار می‌گردد و در نهایت فرمان شلیک را می دهد. این نقش در بازی شب مافیا، شب های مافیای فیلیمو وجود دارد. محتوای بازی هر دو یکی است، البته در بازی گرگینه، شخصیت ها اندکی بخش اعظم و فانتزی تر بوده و به جای مجموعه مافیا، گروه گرگ ها وجود دارد. ضروری به ذکر است، استعلام پدرخوانده بازی مافیا 1 برای کامپیوتر منفی میباشد. حتمی به ذکر است در نسخه دشوار این بازی فرد سپس از مردن نباید نقش خود را افشا سازد ولی در ورژن آسان کارتش را نشان میدهد و شخصیتش را به همه میگوید. مافیا می بایست نقش خود را به کلی کتمان و یا مهم دروغ افراد را از حیث خویش منصرف کنند. حواسمون به این مورد هم هست که گروه مافیا نیز میتونن به دروغ اعلام اَکت شب کنن و مهم اصرار روی حرفشون، یک شهروند رو به لاف از بازی خارج کنن. کاراگاه یک نفر که شک دارد که مافیا هست یا این که شهروند را انتخاب میکند و معبود به او اهمیت اشاره بیان می کند آیا آن فرد مافیا میباشد یا شهروند. بعد دارای اشاره خدا، رای گیری به جهت قتل یک نفر آغاز می شود. و در روز اساسی رای گیری که نیز مافیا ها در آن شرکت دارند و هم شهروندان می توانند یک نفر را از گردونه بازی خارج کنند. زمانی روز شد آفریدگار اعلام می‌نماید در شب چه کسانی مردهاند. همین بحثها در شب اولیه مقداری تصادفی هستند، مثلا کسی میگوید “من میدونم شخص الف یک مافیا هست زیرا هنگامی شب بود خندید” یا این که به عنوان مثال “شخص ب مافیا است چون قلیل کلام میزند” البته در روزهای بعدی کمی بحثها منطقیتر خواهند شد. نقشهای خاص مافیا هم شامل پدرخوانده و ناتاشا می باشد که در تعداد قلیل (۱۰ نفر) همین نقشها به کار گیری نمیشن. درصورتی که به ناتاشا بزند،آن شب خود ناتاشا سایلنت میشود. ناتاشا یک عدد دیگر از اعضای گروه مافیا می باشد و می تواند در هر شب یک عدد از افراد را لال کند. بهترین پیشنهادی که برای پیروزی در این نقش برای شما داریم، برقراری آشتی اساسی اشخاص دیگر هست و اینکه به نشانههای کلامی، غیرکلامی و شهود خود اطمینان کنید. مهمترین نقش در در میان اعضای مافیا، متعلق به پدرخوانده میباشد. گرچه قبول دارن که هر کسی ممکنه به هر علتی صدا یا حرکتی ایجاد کنه، ولی اینطوری نیز وجود ندارد که به هر صدا و حرکتی (به خصوص هنگامی که اعضای تیم مافیا در هم اکنون تصمیمگیری برای ترور هستن) بیاعتنایی بشه.