آموزش جوشکاری – انواع الکترود در جوشکاری

امروزه الکترود برهنه به رخ ممتد و تنها در جوش های اتوماتیک زیرپودری و یا این که تحت حفاظت گاز آیتم استعمال قرار می گیرد. سلولز: به جهت تنظیم یک سپر گازی دارای یک دلیل کاهش دهنده که در آن سپر گاز اطراف قوس در اثر جزء‌جزء‌کردن سلولز تولید میشود. جهت آماده سازی پلیت های آیتم استعمال در فرآیند جوش ابتدا طول وعرض وضخامت مورد نیاز اندازه گیری و پس از تنظیم مثال دارای به کار گیری از دستگاه صفحه تراش زاویه مورد نیاز استاندارد ساخت می گردد. این خمیر خام و پخته نشده از بالای الکترود به باطن آن به رخ بریکت های ۰.۵ تا ۱.۵ کیلوگرمی پخته نشده یا به صورت قطعات استوانهای صورت دارای میزان بخش اعظم از ۱ تن و پخته نشده شارژ میشود. جهت اجرای جوشکاری از یک نفر جوشکار اهمیت مدرک نامه معتبر درجوشکاری پلیت درحالت تخت به کار گیری می گردد. از انجایی که بخش اعظم جوشکاری ها روی اهن و الیاژهای ان انجام می گیرد لذا الکترودهایی که به جهت اهن مصرف می شوند نسبت به گونه های دیگر زیادترند . الکترود بسته به جنسی که برای آن استعمال می شود اسم ها و کاربرد های متمایز داراست و دسته و شیوه مصرف و دسته بندی آن هم متفاوت است. شیوه آزمایش: آزمایش جاذبه : قطعه گیرایی فراهم شده در بین دوفک دستگاه کشش وکاغذ مربوط به نمودار هوک درقسمت ثبات قرار می گیرد. شیوه اجرای جوشکاری: بسته مربوط به الکترودهای ارسالی بازشده وسطح الکترود گزینه بازرسی چشمی قرار می گیرد. پس از اجرای عملیات جوش جهت اطمینان از صدق عملکرد جوشکار وجوش تا این مقطع، از نمونه ساخته شده پرتونگاری حیاتی به کارگیری از فیلم کداک MX125 یا این که متساوی آن بعمل می آید. الکترود سلولزی حیاتی توجه به این‌که اصلی تجزیه ئیدروژن آزاد شده گرمای مضاعف زیادی را ساخت می نمایند، این موضوع باعث شده تا جوش ایجاد شده اهمیت همین الکترودها شکافت زیاد زیادی داشته باشد. از حدود ۱۹۵۰ میلادی، الکترودها را در انگلستان بر اساس محصول پوشش آن ها طبقه بندی کرده اند. اخیراً گونه های دیگری به این شش گروه اضافع شده و روکش الکترود از حیث جور متاع به نه گروه طبق جدول پایین تقسیم می شود. در همین طبقه بندی، خویش روکش ها به انواع سلولزی، روتیلی، اسیدی، اکسیدی، قلیایی یا قلیل هیدروژن و روتیلی مهم پودر آهن نوع بندی شده است. درصورتیکه شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد الکترود استیل غمگین لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.